Bilder från Folkrace och iskörning på Hacksjön vid F18 20050319
Åter till hemsida www.biloflyg.se