Här finns några bilder från MHS Nattorientering i Norrtälje 20050924